Daily Archives: Tháng Mười 10, 2014

Cám ơn nhà thơ Lệ Khanh

Kính gởi anh Trần Bửu Giao, nhà thơ Lệ Khanh. Cám ơn anh khi nghe tin tôi bị bệnh đã có lời hỏi thăm qua bài thơ dưới đây. Thưa anh, bọn mình đến tuổi nầy thì sức khỏe thường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ