Daily Archives: Tháng Mười 27, 2014

Một lớp học Tài Chi

Đây là một lớp học Tài Chi để cải thiện sức khỏe cho những người cao niên như chúng ta. Trong 4 hình nầy ai là người hướng dẫn, người ấy là ai, liệu chúng ta có quen thân không? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ