Daily Archives: Tháng Mười 12, 2014

K1 Dương Thái Hiền tìm về tổ ấm

Kính thưa Quý AC. Nhân chuyến thăm Khu Little Saigon của K1 Dương-thái-Hiền và Phu nhân, các AC K1 PT Ngưu, AC K1 NT Trí, AC K1 NH Thời, K1 NV Lượng, K1 NT Dược, K1 Tâm, K1 Cư, Trưởng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ