Daily Archives: Tháng Mười 22, 2014

Tin buồn

Căn Nhà Nhỏ vừa nhận được tin buồn Thân Phụ của K1 Dương Nguyệt Ánh cũng là Nhạc Phụ của K1 Phan Tấn Ngưu : Cụ ông Dương Văn Tửng vừa từ giả cỏi đời ra đi. Dưới đây là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ