Daily Archives: Tháng Mười 29, 2014

Tin Vui Từ San Jose_ Phan Quang Nghiệp

CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG !!! Mặc dù Toà Lãnh Sự Việt Cộng ra sức chống phá . Hồi 3:30 PM hôm nay 28-10-2014 Hội Đồng Thành Phố San Jose đã THUẬN thông qua với tỷ lệ 10/1  NGHỊ QUYẾT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ