Daily Archives: Tháng Mười 26, 2014

Nhạc độc tấu Guitar Tôn Thất Biên

Bạn Tôn Thất Biên vừa gởi cho CNN 8 bài Nhạc trử tình do chính TTB độc tấu Guitar. Mời các bạn xem giải trí cây nhà lá vườn.Hôm nay chúng ta thưởng thức 2 bài thôi, để dành 6 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ