Daily Archives: Tháng Tư 2, 2015

Ngọc Cờ Chính Nghĩa_ Thơ Trần Pháp

 Lang thang trên net gặp con nộm tuyết của ai đó đã khoác ngọn cờ vàng, tui ngẩu hứng chôm và làm bài Thơ : NGỌN CỜ CHÍNH NGHĨA. Nhân Tháng Tư đen, thân gởi đến quý NT và các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngọc Cờ Chính Nghĩa_ Thơ Trần Pháp