Daily Archives: Tháng Tư 22, 2015

Viết Trang Sử Buồn_TPK

Tháng tư vận nước nổi trôi Hậu phương tiền tuyến bồi hồi xốn xang Lệnh trên ban xuống đầu hàng! Quân nhân vất súng bàng hoàng lệ rơi Miền nam no ấm tuyệt vời Tự do hạnh phúc nay thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Viết Trang Sử Buồn_TPK