Daily Archives: Tháng Tư 5, 2015

Bài Thơ Tháng Tư_ Toàn Như

  Tháng Tư đọc lại trang sách cũ Mùa Hè Đỏ Lửa (1) rực trời xưa Một thời binh lửa như quanh quất Vang vọng trong ta tự thuở giờ.  Tháng Tư ngày ấy buông tay súng Mấy mươi năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Thơ Tháng Tư_ Toàn Như