Daily Archives: Tháng Tư 11, 2015

Thơ Quốc Hận của NHA

Tháng tư nhớ lại cảnh đau thương Chợ búa, thành đô khắp phố phường Máu đỏ chảy loang dường bể cả Xương chồng ngày ấy biến thành non. Tháng tư máu lệ chảy tuôn tròn Nhà cửa tan hoang mẹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Quốc Hận của NHA