Daily Archives: Tháng Tư 7, 2015

Vợ thăm tù cải tạo

Đường xa vạn dăm lắm quan san, Vượt suối trèo non chẳng oán than. Lặn lội thăm chồng tù cải tạo, Tảo tần phận gái nỗi khiên oan. Chợ trời xuôi ngược trong thành phố, Buôn bán loanh quanh giữa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vợ thăm tù cải tạo

Đường Di Tản_ Thơ Nguyễn Chính Minh

  Cao Nguyên di tản vượt quan san Lộ 7 tang thương ngập tiếng than Lòng xé buồn đau đời chiến sĩ Lệ tràn uất hận phận dân oan Người xe phía trước dồn khe núi Lửa khói đằng sau rụi xóm làng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Di Tản_ Thơ Nguyễn Chính Minh