Daily Archives: Tháng Tư 30, 2015

Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh CSQG Quảng Ngãi

Kỷ niệm tháng Tư đen, kính mời quý NT và các bạn xem video lễ tưởng niệm và Vinh Danh các Chiến sĩ CSQG tại Quảng Ngãi đã hy sinh trong cuộc chiến chống công tổ chức tại Houston Texas … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh CSQG Quảng Ngãi