Daily Archives: Tháng Tư 6, 2015

Một Ngày Đầu Xuân nơi Xứ người_ PKN

Mến gởi đến quý NT và các bạn một video clip rất vui rất hào hứng mang đầy không khí ngày Tết nơi xứ người. Video nầy do K1 Phan Kỷ Niệm thực hiện . Một gia đình đấm ấm, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một Ngày Đầu Xuân nơi Xứ người_ PKN

Lỗi Hẹn Với Trường Sơn_ Thơ Trịnh Thành K3/72

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lỗi Hẹn Với Trường Sơn_ Thơ Trịnh Thành K3/72