Daily Archives: Tháng Tám 6, 2015

TẤM ẢNH CŨ

Tấm ảnh cũ của những ngày xưa thân ái Bạn Lê Hữu Nghĩa, từ Minnesota, vừa chuyển tiếp đến CNN một tấm ảnh cũ của K1 do “ông Đạo Dừa” Lưu Diệu Nam (ở Georgia) còn giữ được chuyển tới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ