Daily Archives: Tháng Tám 15, 2015

VU LAN NHỚ MẸ_Thơ Trần Pháp

Bông hồng cài áo lễ Vu Lan Hoa trắng lòng con lệ ứa tràn Nhớ thủa cơ hàn cơn biến loạn Thương thời khốn khó mẹ lo toan Bây giờ ổn định Người xa khuất Chỉ biết nguyện cầu Phật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ