Daily Archives: Tháng Tám 14, 2015

Hình cũ Khóa 1

Thêm hình cũ K1 Bạn Lưu Diệu Nam (GA) vừa gởi tới CNN thêm 01 tấm hình cũ của Khóa 1. Những hình này làm gợi lại trong ký ức phe ta biết bao là kỷ niệm. Các bạn nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ