Daily Archives: Tháng Tám 18, 2015

Thư Minh Xác ông Định Nguyên không phải là SQ_K1/HVCSQG

Little Saigon, ngày 17/8/2015 Kính gởi: ông Lão Móc (báo Tiếng Dân, Bắc CA) Đồng kính gởi: Các diễn đàn liên mạng (internet) V/v Xác minh ông Định Nguyên không phải là sĩ quan Khóa 1 Biên Tập Viên VNCH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ