Daily Archives: Tháng Tám 10, 2015

Chủ Nhân CNN tham dự Lễ Hội Quan Âm @ Seattle (WA)

Chủ nhân CNN tham dự Lễ Hội Quan Âm Vừa qua, chủ nhân CNN vì đa đoan Phật sự do tham dự Lễ Hội Quan Âm tại chùa Cổ Lâm, Seattle (WA), nên đã bỏ bê Căn Nhà Nhỏ cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ