Daily Archives: Tháng Tám 25, 2015

MỘT THỜI HỘI AN_thơ ĐNN

Một Thời Hội An Đã lâu lắm chưa về thăm Phố Cổ Một lần đi chưa chắc có ngày về Chinh chiến qua rồi lại phải xa quê Cảnh chiến bại ngác ngơ nhìn đồng đội Tổ Quốc ôi chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ