Daily Archives: Tháng Tám 11, 2015

Hội Ngộ Kỳ Thú K1 tại Seattle

Mấy tuần trước nghe tin hai bạn K1 Võ Lâu và Đoàn Ngọc Nam lên Seattle tham dự Ngày Họp Mặt của Nhóm Trần Quý Cáp Hội An tại tiểu bang Washington, mình liền  báo cho các bạn K1 tại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ