Một Vòng Hoa cho Huỳnh Diễn_Ng.~ Hoài Ân

MỘT VÒNG HOA CHO HUỲNH DIỄN

* Nguyễn Hoài Ân
Làm cảnh sát anh thành hiệp sĩ
Làm bạn dân anh một dũng sĩ kiên cường
Vòng hoa nầy kính cẩn yêu thương
Xin mến tặng bạn lên đường về cõi Phật .
Bạn Diễn ơi!
Bạn mất đi với tình thương chất ngất
Bạn lìa đời đồng khoá ngấn lệ trào
Ôn việc xưa, nhớ lúc thuở ban nào
Trong Học Viện ta cùng nhau đếm bước
Môn cơ bản đầu tiên ta học trước
Rồi tiếp theo luật lệ của riêng ngành
Sáng với chiều, sớm tối tập tành
Rồi chín tháng cũng qua nhanh như chớp
Ngày mãn khoá từng đoàn, từng tốp
Bắt tay nhau trong chớp mắt ưu hoài
Nhớ ngày xưa, chợt nghĩ chuyện hôm nay
Ngày xưa tạm biệt, nhưng ngày nay là vĩnh biệt.
Bạn Diễn ơi!
Bạn nằm đây, bạn mình có biết
Bạn bè ta thương tiếc, nhắc về anh
Bao nhiêu năm phục vụ trong ngành
Các chiến hữu ghi danh anh vào chiến tích
Sống dương thế anh làm điều lành hữu ích
Nên lìa đời phước đức trùng lai
Vòng hoa nầy tiễn bạn hôm nay
Vòng hoa ấy sẽ trường tồn mãi mãi
Vòng hoa ấy là tình thương bất hoại
Của bạn bè mang tặng đến riêng anh
Vòng hoa ấy là ý chí liệt oanh
Thời trai trẻ anh thi hành nhiệm vụ
Tặng cho anh bao nhiêu không đủ
Cho xứng công đóng góp trong ngành
Dù Huân Chương với nhành liễu màu xanh
Không sánh kịp bằng tình thương chiến hữu
Nay anh đã làm tròn xong nhiệm vụ
Phải lên đường về chốn cũ quê xưa
Về bên kia, nơi cửa Phật thiên đường
Vòng hoa ấy chính là tình thương của Phật.
Bạn Diễn ơi!
Bạn ra đi không còn gì để bận
Với non sông, với vận nước của quê mình
Xin hồn thiêng, hiển hách anh linh
Về phù hộ cho gia đình anh may mắn
Với chiến hữu kiên cường thêm cứng rắn
Biến tiếc thương anh, thành vòng hoa chiến thắng huy hoàng
Từ Cà mau cho đến ải Nam quan
Nam, Trung, Bắc cờ vàng bay rợp bóng
Ngày vui ấy bạn bè đang trông ngóng
Rước anh về rũ bóng quốc, quân kỳ
Nơi xứ người thiếu hẳn mọi lễ nghi
Xin tiễn biệt anh bằng một vòng hoa đất Việt.
Giờ đây:
Ngưỡng mong Chư Phật dắt dìu
Xin Tam Bảo, Hồng Ân đưa rước
Nơi cửa Phật, đất lành Thiên Trước
Chốn Tây phương uế trược tiêu tan
Anh mau chân bước đến thiên đàng
Mùi uế trược trần gian tan biến mất
Cỏ hoa lạ hương thơm phưởng phất
Anh an lành yên giấc ngủ nghìn thu.
Dưới ánh hào quang sua đuổi áng mây mù
Miền Tịnh Độ đời đời anh an dưỡng.
Kính chào quý tang gia và thân bằng quyến thuộc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Hoài Ân

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.