Daily Archives: Tháng Tư 5, 2017

THÔNG BÁO HỌP MẶT K1 HÈ 2017 ( Final)

         THÔNG BÁO HỌP MẶT K1  HÈ 2017 Trân trọng kính thông báo đến quý Anh Chị Đồng Khoá 1 /HV/CSQG/VNCH Thưa quý anh chị, Được sự uỳ nhiệm của  anh Nhữ Đình Toán K Trưởng và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO HỌP MẶT K1 HÈ 2017 ( Final)