Daily Archives: Tháng Tư 9, 2017

Đại diện Khóa 1 chia buồn cùng Bà QP Nguyễn Duy Cơ

K1 Nguyễn Thanh Lâm đại diện Khóa 1 HV CSQG có đôi lời chia buồn cùng Bà Nguyễn Duy Cơ và tang quyến. (Phòng quá tối nên video cũng tối theo _ Sorry)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại diện Khóa 1 chia buồn cùng Bà QP Nguyễn Duy Cơ