Daily Archives: Tháng Tư 23, 2017

Sài gòn còn mãi trong tôi_ LBĐ

Kỷ niệm lần thứ 42 ngày Quốc Hận 30 tháng Tư đen, mời các bạn thưởng thức nhạc phẫm Sai gòn trong tôi của thân hữu nhạc sĩ Liên Bình Định

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sài gòn còn mãi trong tôi_ LBĐ