Daily Archives: Tháng Tư 12, 2017

Hoa Đào_ Nguyễn Thanh Lâm

Cảm ơn Vinh đã cho biết ngày họp mặt K1 !  Nếu có thì giờ Lâm sẽ cố gắng tham dự và sẽ báo tin cho Vinh biết.  Rất tiếc Bửu Hồng tới thăm Seattle mà không được ngắm cảnh Hoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoa Đào_ Nguyễn Thanh Lâm