Daily Archives: Tháng Tư 30, 2017

Trung Tá Long Đời Đời Sống Mãi_ Thơ Trần Pháp

Trung Tá Long Đời Đời Sống Mãi Trung Tá Long, người hùng cảnh sát Sống thanh liêm, chết thật kiên cường Suốt đời người phục vụ quê hương Khi chính biến tìm gươm tuẫn tiết Vẫn giữ lấy tinh thần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trung Tá Long Đời Đời Sống Mãi_ Thơ Trần Pháp