Daily Archives: Tháng Tư 8, 2017

Dự Đám Tang K1 Nguyễn Duy Cơ

Hôm nay 3 đứa tôi Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đình Sum và Nguyễn công Vinh thay mặt cho anh chị em Khóa 1 đến thăm viếng chia buồn cùng bà Nguyễn Duy Cơ. Đúng ra  có thêm bạn Bửu Hồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dự Đám Tang K1 Nguyễn Duy Cơ