Daily Archives: Tháng Tư 29, 2017

Trung Tá Nguyễn Văn Long

TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN LONG Anh đứng đó trước tượng đài người lính Giơ tay chào người chiến sĩ vô danh Biết nói gì khi lệnh mới vừa ban Lệnh buông súng có khác gì tự sát  Giữa thành phố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trung Tá Nguyễn Văn Long

Tháng Tư Đen _và Thăm Người Chinh Phụ Miền Nam _ Nguyễn Phiến

Tháng tư đen Ba mươi tháng tư bảy mươi lăm Cọng quân cưởng chiếm đất Miền Nam Bạo ngược tham tàn dâng ngập lối Tang thương khói lửa ngút non ngàn Mấy chục năm theo gót Bắc phương Sát sinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Tư Đen _và Thăm Người Chinh Phụ Miền Nam _ Nguyễn Phiến