Chớ ngày HỘi NGỘ _ Thơ Trần Quốc Nại

Chờ hội ngộ

Thăm thẳm chiều buông đêm xuống rồi
Thời gian thanh thản nhẹ nhàng trôi
Còn bao lâu nữa chờ mong đợi
Chẳng mấy lăm hơi sắp tới rồi
Mỏi ngóng nơi nào lên tiếng gọi
Mòn trông chỗ nọ mở lời mời
Đứng ra tổ chức dùm ngày hội
Có dịp cùng ngồi cạn chén bôi.

TQN.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.