Sách Lược Sử CSQG/VNCH (tái bản)

Hi các bạn,

Sách Lược Sử CSQG/VNCH tái bản (tức in lần thứ II, có hiệu đính và bổ túc thêm một số hình ảnh) do Tổng Hội CSQG ấn hành, đã in xong. Các bạn nào chưa đặt mua đợt I (bìa cứng, giá $25, đã hết) nay có thể đặt mua sách tái bản, giá $15/cuốn (bìa mềm, giống như bìa ĐS Phượng Hoàng). Chi tiết v/v đặt mua sách, xin xem Thông Báo của TH/CSQG ở dưới.

(Trích Email Thông Báo của TK1)

Inline image

THÔNG BÁO của Tổng Hội CSQG/VNCH:

Little Sàigòn ngày 10 tháng 12 năm 2018

Số: .100./TH.CSQG

THÔNG BÁO

V/v tái bản quyển Lược Sử CSQG/VNCH

Kính gởi:     – Quý Niên Trưởng – Quý Chiến Hữu CSQG

                         (Trong HĐ Cố Vấn – HĐ Quản Trị – HĐ Chấp Hành)

                     – Cùng toàn thể Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG tại hải ngoại.

          Sau khi quyển Lược Sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH được phát hành tháng 6 năm 2018, có rất nhiều Niên Trưởng và Chiến Hữu khắp nơi liên lạc để yêu cầu Tổng Hội gởi đến từng người. Nhưng vì đợt đầu in bìa cứng, nên giá khá đắt, do đó Tổng Hội không dám đặt in nhiều mà chỉ căn cứ vào số lượng của các Hội, Liên Hội đã đặt trước.

          Để đáp ứng lại ước muốn của đa số chưa có, Tổng Hội đã cho tái bản lại, có sửa chữa vài thiếu sót trong nội dung, cũng như cho in bìa giấy dày (như quyển Đặc San Phượng Hoàng hàng năm), nên giá thành chỉ có 15$00 (quyển bìa cứng giá là 29$40)

          Nay gởi Thông Báo này, để các Hội, Liên Hội và quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu nào muốn nhận quyển Lược Sử tái bản này, xin sớm liên lạc về Tổng Hội để tiện việc đặt in và kịp gởi trước Tết âm lịch Kỷ Hợi (2019)

          Có thể liên lạc bằng Phone hoặc Email cho: Trần Quan An hoặc Phan Tấn Ngưu (theo chi tiết trên Letterhead)

           Trân trọng,

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.