Tin Không Vui Cuối Năm của K1

Hi các bạn K1,Năm vừa qua là đại hạn của K1 vì 8 bạn của chúng ta đã ra đi (PH Ngọc “Già”, Bổn Thày Tàu, TT Long, Ng~V Xên, PV Cư, NT Dược, NV Tạo, NM Đường); như vậy mà cuối năm vẫn có 2 tin không vui cho chúng ta:
1- K1 Nguyễn Văn Suốt ở VN đang bệnh nặng, không biết có qua khỏi không? (xem text message của K1 Bửu ở VN báo tin ở dưới)
2- K1 Nguyễn T Kiêm Chi ở Bắc CA cũng đang ở trong bệnh viện Kaiser, tình trạng cũng đang rất nguy kịch.
* Riêng về tình trạng bạn Suốt, một số bạn ta sau khi biết tin đã sốt sắng hưởng ứng xin góp “một chút quà cho quê hương” nhờ tôi ứng trước để gởi về cho Suốt có tiền thuốc thang và ăn Tết sắp đến. :
Cập nhật danh sách các bạn đóng góp giúp K1 Nguyễn văn Suốt:
1- Phan Tấn Ngưu (CA)    $100
2- Nhữ Đình Toán (CA)        50
3- Võ Đăng Ngọc (CA)         100
4- Lê V Khiêm (LA)              50
5- Ng Thanh Hoàng (B.CA)   50
6- Ng. T Cẩm Y (CA)            50
7- Ng. Hữu Thời (CA)           20
8- Ng V Thế (CA)                 20
9- Lê Ngọc Thịnh (NC)         10
10- Tôn Thất Biên (MN)        50
11- Lê Hữu Nghĩa (MN)         50
12- Bửu Hồng (B.CA)            50
13- Trần Ngọc Thạch (KS)     50
14- Lê Thế Viên (MI)             50
15- Phan Kỷ Niệm (GA)         50
16- Huỳnh Vĩnh Hưng (CA)    50
17- Trang Thiện Nhơn (CA)    20
18- Nguyễn Văn Tâm (CA)     50
19- Huỳnh Minh Thanh (B.CA)100
    Cộng:         $1.060
**Ghi Chú: Bửu Hồng báo cáo đã nhờ bạn Trần Ngọc Bửu ở VN chuyển trước cho bạn Suốt $600 USD. Số còn lại sẽ gởi tiếp sau khi tổng kết.Xin thông báo đến các bạn
Toán N.

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.