Hai bạn K1 Hạp & Nại vào bệnh viện thăm K1 Kiêm Chi

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Sáng nay  10am,Thứ sáu/ 18/01/19 k1 Nại&Hạp đã đại diên các bạn vào thăm chị k1/Chi tại bệnh viện  KAISER tại goc Homstead -Kaiser entrance, San jose. Theo con rể của chị Chi cho biết tinh trạng sức khỏe của chị Chi có khả quan hơn hôm qua, nhưng vẫn còn rất mệt!…Vì là phòng cấp cứu nên việc thăm và phone cũng hạn chế.. k1/Tính và vợ chồng con gái phải thay phiên nhau take care trong bệnh viện ngày đêm..!
Nại&Hạp sẽ liên lạc thông tin cho các ban sau… Hình ảnh thăm k1/Chi. Xin các k1 cầu nguyện cho  ” bạn ta” K1/Kiêm Chi…!

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.