Nhạc Xuân Lê Hữu Nghĩa

Mời các bạn thưởng thức một bản nhạc Xuân do bạn K1 Nguyễn Hữu Nghĩa sáng tác vừa mới gởi đến CNN. Nhạc phẫm có tựa đề “MUA@ XUÂN KHÔNG CÁNH ÉN” được ca sỹ UYÊN VY trình bày.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.