Daily Archives: Tháng Ba 5, 2019

Vụ Cướp Máy Bay Quân Sự ở TSN để vượt biên_YouTube

Mời các bạn xem lại một khúc phim lịch sử: Vụ cướp máy bay quân sự ở Tân Sơn Nhất để vượt biên (24/11/1979):

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vụ Cướp Máy Bay Quân Sự ở TSN để vượt biên_YouTube

Hỏng Thượng Đỉnh_PV Vỉa Hè DLB

Hỏng thượng đỉnh_PV Vỉa Hè (Phóng Viên Vỉa Hè/DLB): Sau thượng đỉnh Kim-Châm, hai thành viên tham gia mặt người nào người nấy cũng sưng lên như hai cái mâm. Về mặt nổi, thượng đỉnh không mang lại kết quả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hỏng Thượng Đỉnh_PV Vỉa Hè DLB