Daily Archives: Tháng Ba 16, 2019

Tin không vui đầu năm 2019

Thưa các AC K1, Xin thông báo đến quý AC một số tin không vui của K1 mà tôi vừa nhận được: 1) K1 Nguyễn Thanh Phụng (nữ) mới mất tại Canada sau một thời gian bị bệnh. Tin do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin không vui đầu năm 2019

MỪNG BẠN ĐẾN THĂM_Ng Văn Suốt

MỪNG BẠN ĐẾN THĂM  Hôm nay ngày hạnh phúc bao năm! Bằng hữu phương xa về ghé thăm, Tết sớm bánh quà chưa kịp sắm! Chỉ vò rượu thuốc mới vừa ngâm, Bớt vơi buồn tủi đời cô lẻ!! Ấm lạnh thêm vui kiếp sống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MỪNG BẠN ĐẾN THĂM_Ng Văn Suốt

Có một trí thức như thế trong nước

Có một trí thức như thế trong nước Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn. (Hình: rfa.org) Sau Giáo Sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên cứu Biển Đông, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng. Bản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Có một trí thức như thế trong nước

k1/Nguyễn thị Kiêm Chi vào Nursing home – Tin từ K1 Hap San Jose CA

Thưa các bạn,K1/Tính cho biết k1/Chi đã chuyển qua Nursing home: số 1601 Pertersen  AVe, San Jose CA.95129. Phòng 125 A.Khi thăm, Chi biết, nhưng chưa nói được, ăn phải chuyền qua ống. Cell của K1 Tính: 669-242-0161.Xin các bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở k1/Nguyễn thị Kiêm Chi vào Nursing home – Tin từ K1 Hap San Jose CA