Daily Archives: Tháng Ba 25, 2019

Tin Vui: Tin Sơ Khởi -Hội Ngộ Khóa 1 năm 2019

Thưa các bạn, Sau khi tham khảo với một số bạn tại Quận Cam, Nam CA, thể theo đề nghị của các bạn, K1 chúng ta sẽ có một buổi hội ngộ tại Little Saigon, Nam CA, vào ngày Thứ Bảy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Vui: Tin Sơ Khởi -Hội Ngộ Khóa 1 năm 2019

Quỹ trợ giúp K1 Lê Viết Hằng

Thưa các bạn, Như đã báo cáo các bạn, tổng số tiền quyên góp giúp cho K1 Lê Viết Hằng đang bị bệnh nặng ở VN là $1710 USD (trong đó có cả sự đóng góp của NT Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quỹ trợ giúp K1 Lê Viết Hằng