Daily Archives: Tháng Ba 23, 2019

Đố Thơ

Một đồng môn HV đang cư ngụ ở xứ chuột túi gởi một câu đố thơ. Mong các cóc giải đáp cũng bằng thơ nhé. ĐỐ THƠ Nằm buồn bịa chuyện đố chơi Chuyển mail các bạn xin mời tham … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đố Thơ