Daily Archives: Tháng Ba 10, 2019

Bỏ Qua Đi Tám

“BỎ QUA ĐI TÁM” (HNPĐ): Người Sài Gòn thuở xưa (kéo dài cho tới trước năm 1975) ưa nói câu “Bỏ qua đi Tám”. Sao không nói “Bỏ qua đi Hai / Ba / Năm / Chín…”, một thứ tự nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bỏ Qua Đi Tám