Daily Archives: Tháng Ba 19, 2019

Trạm Cuối Cuộc Đời_Chú Chín Cali

Trạm Cuối Cuộc Đời Tác giả: Chú Chín Cali (VVNM/Việt Báo): Sống ở Mỹ khá lâu nên tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tư tưởng của người Mỹ nên không có ý định nhờ vả con cái khi tuổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trạm Cuối Cuộc Đời_Chú Chín Cali