Daily Archives: Tháng Ba 6, 2019

Chủ nhân “Căn Nhà Nhỏ” long thể bất an

Giám Đốc CNN “Căn Nhà Nhỏ” long thể bất an: Theo tin từ bạn Kien Tong (Tống Phước Kiên) via Diễn đàn K1  <khoa1_HVCSQG@googlegroups.com>: Giám Đốc CNN, K1 Nguyễn Công Vinh hiện đang long thể bất an,  phải vào bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chủ nhân “Căn Nhà Nhỏ” long thể bất an