Daily Archives: Tháng Sáu 7, 2019

Cáo Trạng “Tử Hình”_Lỗ Trí Thâm

(Ba Cây Trúc): Trước tiên xin trích một đoạn văn mà người ác ý đã viết ra như sau : “.. Anh Ức… (Trung Tá QLVNCH), Khi anh rời đất nước trước 75 có nghĩa là anh từ bỏ cái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cáo Trạng “Tử Hình”_Lỗ Trí Thâm