Daily Archives: Tháng Sáu 27, 2019

BOLÉRO, Dấu hiệu của sự suy tàn_Phạm Tín An Ninh

Có lẽ chưa bao giờ, kể cả thời VNCH, nhạc Bolero thịnh hành và được người trong nước mê mẩn như bây giờ, đặc biệt ở miền Bắc, nơi mà trước 1975 Bolero được dán cho cái nhãn “nhạc vàng” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BOLÉRO, Dấu hiệu của sự suy tàn_Phạm Tín An Ninh