Daily Archives: Tháng Sáu 14, 2019

Tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung cộng.

Tập đoàn Huawei của Trung  cộng  bán điện thoại sang Philipines. Tại đây họ có ghi rằng tiếng Việt là của Trung cộng  trên sản phẩm của mình. Đây là một hành động cố tình rất ác ý. Cần trừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung cộng.

HAPPY BIRTHDAY DONALD TRUM TỔ CHỨC TAI VIỆT NAM

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HAPPY BIRTHDAY DONALD TRUM TỔ CHỨC TAI VIỆT NAM