Daily Archives: Tháng Sáu 12, 2019

Cảm nhận một chuyến về thăm Việt Nam_TS Nguyễn Văn Tuấn

Tôi vừa có một chuyến đi gần 1 tháng ở bên nhà. Đó là một thời gian tương đối dài đối với tôi, một phần là vì công việc, và một phần khác là nghỉ hè. Chính vì hai việc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cảm nhận một chuyến về thăm Việt Nam_TS Nguyễn Văn Tuấn