Daily Archives: Tháng Sáu 26, 2019

Người Sài Gòn Xưa_Nhị Nguyên

Lần đầu tiên tôi lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung trường nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Sài Gòn Xưa_Nhị Nguyên