Daily Archives: Tháng Sáu 9, 2019

Lời chia sẻ của Đại Tá Nguyễn Từ Huấn

Mời xem video clip: Lời chia sẻ của Đại Tá Nguyễn Từ Huấn, người vừa được đề nghị thăng cấp Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ. Đại tá Huấn là con của cố Trung Tá Nguyễn Tuấn, người đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời chia sẻ của Đại Tá Nguyễn Từ Huấn

Suy nghĩ của một đảng viên CSVN_Lê Minh Đức

Suy nghĩ của một đảng viên CSVN Nếu một người cứ đứng trên quan điểm phân biệt bạn thù của đảng cộng sản Việt Nam, thì tôi nói thật hận thù đó không nguôi được. Vì sao ư? Vì quá nhục.  Này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Suy nghĩ của một đảng viên CSVN_Lê Minh Đức