Daily Archives: Tháng Sáu 10, 2019

Thiến Niên Lớn Tuổi

Thiếu Niên Lớn Tuổi Tôi là một Seenager. (Thiếu niên lớn tuổi) Tôi có mọi thứ tôi muốn khi còn là thiếu niên, chỉ khác  60 năm sau. Tôi không phải đi học hay đi làm. Tôi nhận được một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thiến Niên Lớn Tuổi

Cái Giá của 2 chữ “Việt Kiều”_Thạch Thảo

CÁI GIÁ CỦA 2 CHỮ “VIỆT KIỀU” * Thạch Thảo Hầu hết người Việt mới sang định cư nước ngoài thường bị ghét. Sự khác biệt từ ý thức hệ, lời nói,  suy nghĩ, khiến dễ người Việt lâu năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cái Giá của 2 chữ “Việt Kiều”_Thạch Thảo