Happy July 4th 2019

space needle.gif

Căn Nhà Nhỏ kính chúc Quý NT, Quý thân hữu, quý đồng môn K1 và gia đình thật nhiều Hạnh Phúc và tràn ngập niềm vui trong ngày Quốc Khánh  “4th Of  July.”

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.