Họp Mặt Cựu Tù Vĩnh Phú_Video (Toán Phạm)

Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2019, Anh em cựu tù nhân chính trị trại Vĩnh Phú, Bắc VN, đã họp mặt tại Diamond Seafood Restaurant, CA, để hàn huyên, tâm sự, hồi tưởng lại những ngày tháng khổ sai trong lao tù cộng sản, sau khi miền Nam bị CS cưỡng chiếm  nhuộm đỏ toàn cõi dải đất hình chữ S. (Toán Phạm)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.