Daily Archives: Tháng Ba 4, 2020

Đi chợ Costco gom hàng vì sợ dịch Coronavirus

Xem bà con ở Quận Cam/Nam California đi gom hàng vì sợ dịch cúm Coronavirus:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đi chợ Costco gom hàng vì sợ dịch Coronavirus